មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនូវផលិតផលច្រកចេញចូលតែមួយនូវសេវាកម្មផលិតចេញពីការរចនារហូតដល់ផលិតនិងតំឡើង
ប្រភេទទាំងអស់

រចនាសំណើរ

With over 13 years of experience team.

We can give professional suggestions for design, material selection and surface treatment.ជជែកតាមអ៊ិនធរណេត
ជជែកតាមអ៊ិនធរណេត